µ ¸ (“ ”)
DATE OKOLNOSTI (“Komunistički raj”)
GIVEN CIRCUMSTANCES (Communist’s heaven)

¾ / ISTORIJSKI OKVIR / HISTORICAL BACKGROUND

WW II

video


dokumenta

dokumenta

documents

 


Surrealism in Drama
Eugene Ionesco

Ezen Jonesko propaganda, umetnost i Drugi Svetski Rat

istorijski okvir u svetu
Nadrealisti – Ežen Jonesku