ДАТЕ ОКОЛНОСТИ (“Комунистички рај”)
DATE OKOLNOSTI (“Komunistički raj”)
GIVEN CIRCUMSTANCES (Communist’s heaven)

ИСТОРИЈСКИ ОКВИР / ISTORIJSKI OKVIR / HISTORICAL BACKGROUND

документа / dokumenta / documents

 

историјски оквир у свету
Надреалисти – Ежен Јонеску

Surrealism in Drama
Eugene Ionesco

Ezen Jonesko propaganda, umetnost i Drugi Svetski Rat

istorijski okvir u svetu
Nadrealisti – Ežen Jonesku